Báo giá

logo-nanara-1

NANARA LIFE 

Địa chỉ: 176 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

SĐT: 04.32059111 – 0961688911 – 04.6276.6165 – 0966661216

Email:  nanaralife@gmail.com        Website: http://nanara.vn

BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ NANARA LIFE 

STT Tên sản phẩm Mã SP Thành phần Giá niêm yết

Bộ chăn  ga gối Modal

1 Bộ Modal – Cho bé SM-12 1 Chăn trần 120x 200
1 Ga 120×200
1 Vỏ gối 45×65
2,150,000
2 Bộ Modal – 4 món tiêu chuẩn SM-TC16 1 vỏ chăn 200×230
1 ga chun 160×200
2 vỏ gối 48×74
2,388,000
3 SM-TC18 1 vỏ chăn 200×230
1 ga chun 180×200
2 vỏ gối 48×74
2,430,000
4 SM-TC20 1 vỏ chăn 220×240
1 ga chun 200×220
2 vỏ gối 48×74
2,640,000
5 Bộ Modal – 4 món chun trơn SM-CO16 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trơn 160×200
2 vỏ gối 48×74
2,800,000
6 SM-CO18 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trơn 180×200
2 vỏ gối 48×74
2,900,000
7 SM-CO20 1 chăn trần 220×240
1 ga chun trơn 200×220
2 vỏ gối 48×74
3,100,000
8 Bộ Modal – 4 món chun trần SM-CT16 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trần 160×200
2 vỏ gối 48×74
3,260,000
9 SM-CT18 1 chăn trần 200×230
1 Ga chun trần 180×200
2 vỏ gối 48×74
3,380,000
10 SM-CT20 1 chăn trần200x240
1 ga chun trần 200×220
2 vỏ gối 48×74
3,700,000
11 Bộ Modal – 4 món phủ trần SM-PT16 1 chăn  trần 200×230
1 ga phủ trần160x200
2 vỏ gối 48×74
3,600,000
12 SM-PT18 1 chăn trần 200×230
1 ga phủ trần180x200
2 vỏ gối 48×74
3,750,000
13 SM-PT20 1 chăn trần 200×240
1 ga phủ trần 200×220
2 vỏ gối 48×74
4,000,000
45 Hàng lẻ Modal 2 Vỏ gối 48×74 420,000
46 1 Vỏ gối ôm 35×105 290,000
47 2 Vỏ Gối tựa 48×48 280,000

Bộ chăn ga gối Tencel

48 Bộ Tencel chun trơn-4món ST-CO16 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trơn 160×200
2 vỏ gối 48×74
3,350,000
49 ST-CO18 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trơn 180×200
2 vỏ gối 48×74
3,450,000
50 ST-CO20 1 chăn trần 220×240
1 ga chun trơn 200×220
2 vỏ gối 48×74
3,700,000
51 Bộ Tencel chun trần-4món ST-T16 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trần 160×200
2 vỏ gối 48×74
3,700,000
52 ST-T18 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trần 180×200
2 vỏ gối 48×74
3,800,000
53 ST-T20 1 chăn trần200x240
1 ga chun trần 200×220
2 vỏ gối 48×74
4,050,000

Bộ chăn ga gối Tencel Pro

Tencel Pro chun trần -5 món STR-CT16 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trần160x200
2 vỏ gối 48×74
1 vỏ gối ôm 35×105
5,200,000
STR-CT18 1 chăn trần 200×230
1 ga chun trần180x200
2 vỏ gối 48×74
1 vỏ gối ôm 35×105
5,300,000
STR-CT20 1 chăn trần 220×240
1 ga chun trần220x240
2 vỏ gối 48×74
1 vỏ gối ôm 35×105
5,600,000
81 Tencel Pro phủ trần -5 món STR-PT16 1 chăn trần 200×230
1 ga Phủ trần 160×200
2 vỏ gối 48×74
1 vỏ gối ôm 35×105
5,400,000
82 STR-PT18 1 chăn trần 200×230
1 ga phủ trần 180×200
2 vỏ gối 48×74
1 vỏ gối ôm 35×105
5,500,000
83 STR-PT20 1 chăn trần 220×240
1 ga Phủ trần 220×24
2 vỏ gối 48×74
1 vỏ gối ôm 35×105
5,800,000
86 Hàng lẻ tencel 1 Vỏ gối ôm 35×105 300,000
87 2 Vỏ Gối tựa 48×48 300,000

Bảng báo giá đã sửa đổi tháng 9/2018.